Betingelser for brug

Målgrupper

Dette websted er en international kilde til oplysninger fra vores globale hovedkontor i Ingelheim, Tyskland, og det har til formål at give oplysninger om vores globale virksomhed. Vær opmærksom på, at oplysninger om godkendelsesstatus og mærker af godkendte produkter kan variere fra land til land, og landespecifikke oplysninger kan fås i de lande, hvor vi driver forretning.

Brug af indhold

Alt indhold på dette websted tilhører virksomhederne i Boehringer Ingelheim-koncernen og er beskyttet af ophavsret. Der gives tilladelse til at bruge dokumenter (såsom hvidbøger, pressemeddelelser, datablade og ofte stillede spørgsmål) fra dette websted, såfremt (1) denne meddelelse fremgår af alle kopier, og at især både meddelelsen om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse fremgår deraf, (2) brugen af sådanne dokumenter fra dette websted kun er til oplysnings-, medie- og ikke-kommerciel eller personlig brug, og dokumenterne ikke kopieres eller lægges op på en netværkscomputer eller udgives i kommercielle medier, og (3) der ikke foretages nogen ændringer af dokumenterne. Brug til ethvert andet formål er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civilretlige og strafferetlige sanktioner. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Den tilladelse, der er anført ovenfor, omfatter ikke brug af designet eller layoutet af webstedet boehringer-ingelheim.com eller noget andet websted, der ejes, drives, er givet i licens til eller styres af en af virksomhederne i Boehringer Ingelheim-koncernen. Elementerne på disse websteder er beskyttet af love om ophavsret, præsentationsmåde, varemærke, uretfærdig konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Ingen varemærker, præsentationsmåder, logoer, grafikker, lyde eller billeder fra noget Boehringer Ingelheim-websted må kopieres eller videregives, medmindre det er udtrykkeligt tilladt af den specifikke Boehringer Ingelheim-virksomhed, der ejer disse rettigheder.

Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er anført heri, forbeholdes.

Meddelelse om varemærker

Handelsnavnene på de Boehringer Ingelheim-produkter, der henvises til heri, uanset om de er anført med fed skrift eller med varemærkesymbolet ®, er varemærker tilhørende virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen. Navnene på de pågældende virksomheder og produkter, som er anført heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Brug af disse varemærker, virksomhedens navn Boehringer Ingelheim og virksomhedens logo, medmindre andet er tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med strafferetslovgivningen. Produkterne, der er anført heri, kan have forskellige handelsnavne, en anden mærkning, produktpræsentation og -styrke i forskellige lande. Kontakt vores lokale datterselskab, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af oplysningerne i dokumenterne og den tilhørende grafik, som er offentliggjort på webstedet, til noget formål. Alle sådanne dokumenter og tilhørende grafik leveres "som det er og forefindes" uden nogen form for garanti. Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, herunder alle underforståede garantier om og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse. Al adgang til og brug af samt selve indholdet heraf er for brugerens egen risiko. I intet tilfælde er virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører ansvarlige for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader eller skader af nogen art som følge af tab af brug, data eller overskud, uanset om det er som følge af kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, som opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller anvendeligheden af oplysningerne fra dette websted.

Dokumenter om farmaceutiske produkter er ikke beregnet til brug som et alternativ til en konsultation hos en læge eller anden kvalificeret sundhedsfaglig person. Hvis du søger rådgivning om et bestemt sundhedsmæssigt problem, skal du kontakte en sundhedsfaglig person.

Dokumenterne og den tilknyttede grafik, som er offentliggjort på denne server, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der tilføjes ændringer til oplysningerne heri fra tid til anden. Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer af produktet/produkterne og/eller programmet/programmerne, der er beskrevet heri.

Meddelelser om software, dokumenter og tjenester, som er tilgængelige på dette websted

I intet tilfælde er Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører ansvarlige for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader eller skader af nogen art som følge af tab af brug, data eller overskud, uanset om det er som følge af kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, som opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller anvendeligheden af software, dokumenter, levering af eller manglende levering af tjenester eller oplysninger fra dette websted.

Links til tredjepartes sites

Nogle links i dette område gør, at du forlader Boehringer Ingelheims websted og bliver videreført til eksterne websteder. Hvis ikke andet er angivet i den juridiske meddelelse på det eksterne websted, er de websteder, der linkes til, ikke under Boehringer Ingelheim-virksomhedens kontrol, og ingen virksomhed i Boehringer Ingelheim-koncernen er ansvarlig for indholdet af sådanne websteder, der linkes til, eller noget link på sådanne websteder, der linkes til, eller ændringer eller opdateringer af disse websteder. Ligeledes er ingen virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission, der modtages fra et linket websted. Disse links er udelukkende medtaget af praktiske hensyn, og medtagelse af links betyder ikke, at Boehringer Ingelheim-koncernen står inde for webstedet.

Forespørgsler og feedback

Forespørgsler og feedback til Boehringer Ingelheim, som sker via dette websted, må ikke indeholde spørgsmål om personlige sundhedsforhold eller om specifikke receptpligtige produkter, men disse skal rettes til sundhedsfaglige personer. Hvis en bruger af disse dokumenter sender oplysninger, inklusive feedback såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende indholdet i sådanne dokumenter, betragtes sådanne oplysninger som ikke-fortrolige, og Boehringer Ingelheim-koncernen har ingen forpligtelser på nogen måde med hensyn til sådanne oplysninger, og det står Boehringer Ingelheim frit at gengive, bruge, videregive og distribuere – dog kun i anonymiseret form, hvor det kræves af gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger – disse oplysninger til andre uden begrænsning.

RSS-nyhedsfeeds

Brug af Boehringer Ingelheims RSS-nyhedsfeeds er underlagt disse vilkår for brug. Boehringer Ingelheim forbeholder sig til enhver tid retten til at nedlægge denne tjeneste.